Klub podjavorinských rodákov v Bratislave
 Udalosti
  • 147 čítaní / zobrazení
 


    Richtári Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave a ich funkčné obdobie.                  

.

    Zelko                                                           

        Jaroslav Zelko                    Milan Štefanovič                     Ján Magál                      Stanislav Štepanovič

  1.  Ing. Jaroslav Zelko, CSc.                           v rokoch 1980 -1983    teraz čestný richtár.
  2. Prof. JUDr. Milan Štefanovič DrSc.     v rokoch 1983 -1985    teraz čestný richtár.
  3. Ing. Ján Magál, CSc.                                    v rokoch 1985 - 2005   teraz čestný richtár.
  4. Ing. Stanislav Štepanovič                         od roku 2005 -  rodák z  Lubine.
.