Klub podjavorinských rodákov v Bratislave
 Udalosti

      Vitajte na stránkach podjavorinských rodákov.

.

       Milý návštevník.
.

       Sme radi, že si sa rozhodol navštíviť našu stránku a zaujíma Ťa, čomu sa Klub podjavorinských rodákov v Bratislave venoval a ešte venuje. Je veľa rôznych záujmových činností ktorým sa venujú jednotlivci i celé kolektívy. Zakladajúci členovia nášho klubu okrem i iných svojich záujmov sa rozhodli zamerať svoju činnosť na oblasť kde zaznamenali, že niektoré tradície z ich rodnej oblasti sa im v novom životnom prostredí začali strácať. Ešte viac sa to začalo prejavovať u najmladšej generácie. Príčinu videli v tom, že ľudia i keď sa vzájomne čiastočne poznali, strácal sa akýkoľvek osobný kontakt v nových mestských podmienkach a tým sa strácala i spolupatričnosť k rodnej oblasti.

       Na základe uvedených poznatkov Tí najzapálenejší si zobrali vzor z minulosti kde spolupatričnosť dokázala svoju dôležitosť a položili základy nášmu klubu. Postupne sa klub rozrastal, vyvíjal svoju činnosť s výbornými výsledkami. Roky rýchle ubehli, naše rady výrazne zredli a teraz znova zisťujeme, že sa dostávame do situácie zakladateľov keď súčasná mladá generácia neprejavuje patričný záujem v takejto činnosti. Preto je náš záujem zachovať a svojpomocne zverejniť našu činnosť takýmto spôsobom aby vo víre aktuálnych udalostí nezanikla. Máme to ale veľmi sťažené. Za zvláštnych a smutných okolností sme prišli o kroniku klubu a nešťastie nás postihlo i v prvý deň v roku 2016, keď požiar v byte jedného z našich podrichtárov a zároveň i sídla klubu, zničil archivované i aktuálne  písomnosti. Budeme postupne od jednotlivcov - pamätníkov zhromažďovať potrebné informácie a doplnovať našu stránku. Bude to náročné ale je to potrebné.


Výbor klubu.