Klub podjavorinských rodákov v Bratislave
 Udalosti
  • 99 čítaní / zobrazení
 
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI PODJAVORINY


Rok 2016  -  čo o nás písali

Rok 2017  -  čo o nás vysielali
                     -  televízia 
Pohoda Nové Mesto nad Váhom
                     -  televízia Trenčianskeho samosprávneho kraja