Klub podjavorinských rodákov v Bratislave
 Udalosti
  • 26 čítaní / zobrazení
.
                                Spolok podjavorinských akademikov.
 
         POVAŽSKÉ HLASY - časopis pre Považie a Podjavorinu dňa 31.decmbra 1929 uviedol správu "Spolok podjavorinských akademikov v Novom Meste nad Váhom založený". Bolo to v nedeľu 29.decembra 1929, keď sa zišla vysokoškolská podjavorinská mládež v Novom Meste nad Váhom v hoteli Neubauer, aby si založila svoj spolok.
      Zakladajúce zhromaždenie viedol p. Julius Slezáček za prítom­nosti vzácnych hostí ako spisovateľa a poslanca Martina Rázusa, miestostarostu mesta p. Trnovského, riaditeľa gymnázia p. Krausa, školského inšpektora p. Treského, evanjelického farára p. Martiša, profesora Garaja, Dr. P. Markoviča a iných.
        Nový spolok mal i dve- fundacionálne pracoviská v internátoch La Franconi a Svoradov, kde bývala prevažná väčšina vysokoškolákov nielen z Nového Mesta nad Váhom a okolia, ale i Myjavy, Brezovej pod Bradlom, Čachtíc a Vrbového. Pôsobenie tohoto spolku a nadšenie jeho zakladateľov Slezáčka, Martáka, Škodáčka, J. Ursínyho (neskoršie poslanca a podpredsedu vlády) ako i čestnej členky Ľ. Podjavorinskej dali v tom čase základy pre vznik „výz­namného kultúrneho centra v Novom Meste nad Váhom pre celú oblast okolia Veľkej Javoriny.
      Jedinou snahou členov a funkcionárov spolku bolo účinne pomáhat v ich hospodárskom, kultúrnom a vzdelanostnom napredovaní. Usku­točňovalo sa to nielen prednáškami, spoločenskými večierkami, akadémiami ale i divadelnými predstaveniami a folklórnymi veselicami, kde prizývali i hudobno kultúrnych umelcov z Bratislavy a Prahy.
    Ich krédom bolo, že "sme spolkom nekonfesijným a nepolitickým, ale prísne kultúrne osvetovým". Teda nepestujeme žiaden protikatolický, protiluteranský ani antisemitský smer, nie sme exponenti žiadnej politickej strany, ale sústreďujeme akademikov Slovákov ale i Mora­vanov podjavorinského kraja, ktorí chcú pracovat medzi ľudom a tvořit pevnú reťaz s inteligenciou tohto kraja s cieľom vliať národného idealizmu do verejného života, najmä v Novom Meste nad Váhom.
      Do výboru boli zvolení: pp. Slezáček, Škodáček, Marták, Vagač, Keleší, Sagara, Sluková, Trebichavský, Garaj, Végh, Sabršul, Blažej a neskor­šie iní. Bolo na škodu veci, že po niekoľkých rokoch intenzívnej práce,jej aktivita upadala i zmenou funkcionárov a nadšenia pre spoločenské záujmy a príchodom obdobia druhej svetovej vojny úplne zanikla.